Veřejná zakázka: Nymburk - Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 905
Systémové číslo: P23V00000219
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2023_25
Spisová značka: MUNYM-051/92142/2023/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-000982
Datum zahájení: 05.01.2024
Nabídku podat do: 13.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nymburk - Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě stezky pro pěší a cyklisty. Začátek je u ul. Na Bělidlech u „Hrabalova posezení“, konec se nachází na hranici katastrálních území Nymburk / Kovanice. Stezka v celé délce vede po levém břehu Labe z většiny v těsné blízkosti řeky. Zčásti je stezka vedena po stávajících komunikacích, které jsou navrženy k opravě povrchu. Povrch stezky je navržen z asfaltobetonu, úsek před přemostěním Starého Labe je navržen s povrchem z betonové dlažby. Přemostění starého Labe je navrženo pomocí lávky z kompozitního materiálu.
Stavba je rozdělena na 9 úseků, resp. etap, které je možné realizovat najednou nebo postupně, a to dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 ZD. Celková délka stezky je 2,08854 km a šířka stezky je navržena v rozmezí 2,5 – 3,5m dle územních podmínek. Výstavba je závislá na klimatických podmínkách, v dílčích úsecích zejména na stavu hladiny v Labi.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat skutečnost, že projekt může být financován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), Číslo programu: 06, Název programu: Integrovaný regionální operační program, Číslo výzvy: 06_22_036, Název výzvy: 36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (PR), reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0003320, a bude povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci IROP.
Blíže viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 489 310 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky