Veřejná zakázka: Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci: Nymburk, rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 931
Systémové číslo: P24V00000006
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2024_04
Spisová značka: MUNYM-051/9330/2024/Rás
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 20.02.2024 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci: Nymburk, rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) v průběhu realizace stavby „Nymburk – rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova“ včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětné stavby, zpracování plánu BOZP na staveništi a činností souvisejících s koordinací stavebních prací, realizací dodávek, apod.
Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena ve smlouvě - příloha č. 2 zadávací dokumentace a navazuje na projekt stavby - příloha č. 6 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez odeslání výzvy dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Přemyslovců 163/20
28802 Nymburk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy