Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 21.12.2017 10:00
Souvislá úprava pravobřežní cyklostezky Veslák
podlimitní Zadáno 28.11.2017 08.01.2018 10:00
RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa
podlimitní Zadáno 21.11.2017 08.01.2018 09:00
Laboratorní služby smluvní laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 15.11.2017 10:00
Outsourcing služeb vedení mzdové agendy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 31.10.2017 12:00
Rekonstrukce 2 ks portálových stěn Hálkova divadla II.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 27.09.2017 10:00
Oprava venkovního obložení vzduchotechniky - Obecní dům Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2017 31.08.2017 10:00
Rekonstrukce tepelného zdroje - ul. Rákosova, č.p. 2291 VZ_NBK_050_2017_07
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 30.08.2017 10:00
Výměna jižních oken Radnice č.p. 163, MěÚ Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 22.08.2017 10:00
Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2017 15.08.2017 10:00
Oprava sekundárních rozvodů MŠ Nymburk IV
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 09.08.2017 10:00
Značka a vizuální identita města Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2017 20.09.2017 17:00
Dětské hřiště v ul. J. Gagarina III.
podlimitní Zadáno 30.06.2017 28.07.2017 09:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk
nadlimitní Zadáno 19.06.2017 18.07.2017 10:00
Zpracování architektonické studie Nymburk - Přednádražní prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 30.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016