Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odvodnění pavilonů A, B a C Nemocnice Nymburk včetně zhotovení dešťové kanalizace
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 19.09.2018 17.10.2018 09:00
Realizace dopravního značení – Palackého třída (úsek ul. Nádražní-Poděbradská)
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 08.10.2018 10:00
Změna č. 1 územního plánu Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 01.10.2018 10:00
Eliščina tř. 158 - rekonstrukce střechy
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 24.07.2018 10:00
Odstranění lávky pro pěší přes Labe v Nymburce
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 28.06.2018 24.07.2018 10:00
Rekonstrukce ulice Na Rejdišti včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 26.06.2018 30.07.2018 10:00
Lávka přes Labe v Nymburce
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 25.06.2018 11.09.2018 12:00
Zpracování PD - Nymburk - Rekonstrukce ulic Brigádnická a U Růžáku
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 12.07.2018 10:00
Digitalizace RDG oddělení DR/CR systémem KONICA MINOLTA
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 22.06.2018 10:00
Dodávka echokardiografu pro kardiologii a ultrazvuku pro GPO
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 22.06.2018 10:00
Rekonstrukce parního sterilizátoru v centrální sterilizaci
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 15.06.2018 10:00
Zálohovací zařízení včetně software
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 07.05.2018 17:00
Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Nymburk
Město Nymburk
nadlimitní Zadáno 13.04.2018 16.05.2018 09:30
MŠ ul. Karla Čapka 1968 Nymburk - elektroinstalace pavilonu J2
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 17.04.2018 10:00
Výměna oken na objektu U3 v areálu ZŠ Letců R.A.F. 1989 Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 18.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016