Veřejná zakázka: Revitalizace Starého děkanství, Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 723
Systémové číslo: P23V00000038
Evidenční číslo zadavatele: VZ-051-2023-01
Spisová značka: MUNYM-051/33074/2023/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-019466
Datum zahájení: 09.05.2023
Nabídku podat do: 25.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace stávající budovy Starého děkanství s důrazem na zachování její památkové hodnoty a hodnotových prvků. Veškeré stavební práce jsou rozděleny na tři etapy:
V První etapě se budou realizovat následující práce:
1) Zemní práce
2) Zakládání
3) Konstrukce tesařské
4) Konstrukce klempířské
5) Střecha včetně krytiny
6) Svislé konstrukce – pouze konstrukce nosné bez příček, oprava komínu, překlady
7) Vodorovné konstrukce – přezdívání nadpraží, schodiště v suterénu,
8) Osazování výplní – okna a vstupní dveře
9) Ostatní konstrukce a práce – vyvložkování komínů, bourací práce
10) Hromosvod
11) Black box – nosná konstrukce

V Druhé etapě se budou realizovat následující práce:
1) Všechny TZB rozvody vnitřní + venkovní
2) Návrh úprav parteru – zasypání po areálových rozvodech a úprava terénu
3) Vnitřní nenosné kce - příčky, podlahy, podhledy, omítky, vnitřní dveře, schodiště z 1.NP nahoru, studna
4) Konstrukce suché výstavby
5) Výstavní plochy v podkroví včetně black boxu, zasklené plochy nad schodištěm a podél hradby v podkroví
6) Dokončovací práce – obklady, sanita

Ve Třetí etapě se budou realizovat následující práce:
1) Hradební bašta - celá
2) Návrh zahradních úprav a povrchové úpravy parteru (dlažba)
3) Fasáda Starého děkanství
4) Vnitřní malby, speciální malby
5) Kaplanka + Pavlač
6) PBŘ
4.5. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností FAPAL s.r.o., Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 06083927 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 53 749 080 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky